A consesellería do Medio Rural repartirá entre os concellos galegos máis de 14 millón de euros a través do Plan Marco para a mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2021-2022.

A orde das axudas sairá publicada no DOG deste mes de xaneiro

Para que os concellos poidan solicitar as axudas, terán que aportar un proxecto que inclúa:
1º. Identificación do seu obxecto e xustificación da necesidade das actuacións propostas
2º. Informe fotográfico descritivo da situación actual dos camiños,
3º. Arquivo electrónico (.kml) cos trazados dos camiños,
4º. Planos de localización e de detalle necesarios
5º. Xustificación dos prezos das unidades de obra
6º. Medicións e orzamento desagregado por actuacións